NYTE ry: Kuuntele / Listen
12.7. – 9.8.2014
XL Art Space, Vuorikatu 22, 00100 Helsinki 
Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.
Avajaiset perjantaina 11.7.2014 klo 18–20. Tervetuloa, välkommen! / Opening on Friday 11.7. at 18–20. Welcome! 
Fb event: www.facebook.com/events/518255188302437/
- - -
Näyttely koostuu moraalia koskevista pienistä tarinoista. Jokainen on tehnyt joskus väärin, vastoin vallitsevia käsityksiä hyvästä ja oikeasta tavasta olla ja käyttäytyä. Onko tekojen vääryyden määrittäjä laki, uskonto vai subjektiivinen oikeuskäsitys. Milloin teko on moraalinen? Määrittääkö omatuntoa yleinen paheksunta tai pelko rangaistuksesta enemmän kuin yksilön oma moraalikäsitys? Moraali on aina häilyvä ja lait muuttuvat, ja lopulta jokainen on yksin valintojensa kanssa. Näyttelyssä vieras voi asettua anonyymin toisen asemaan ja kuulla tämän paljastavan pahat tekonsa. 
NYTE ry on porilainen taiteilijaseura, jonka keskus on Galleria 3H+K. Näyttely on toteutettu vaihtonäyttelynä yhteistyössä XL Art Spacen kanssa Poriin kuratoidun Vieras näköpiirissä -näyttelyn sekä NYTEn Kuuntele -näyttelyn muodossa.
Taiteilijat: Juho Hakala, Sari Hiltunen, Toni Lehtola, Juuso Leppälä, Markus Luiro, Hanna Luukkonen, Laura Myllykangas, Aino Mäntynen, Henna Tyrväinen, Jenni Uusitalo 
Kertomukset ovat pääasiallisesti suomeksi. NYTE ry kiittää sielunsa sopukat avanneita ihmisiä. 
Lisätietoa: Laura Myllykangas, p. 044 2809699 / lauramyllykangas (at) hotmail.com
//
NYTE presents: Kuuntele / Listen
The exhibition consists of little stories concerning morality. Everyone has done something wrong, something against prevailing conceptions of good or moral way of behaving. What defines the goodness of the deed? Is it by law, religion or one’s own subjective idea of morality? When is an act considered to be a moral one? Is consciousness defined by general reprehension or fear of consequences more than one’s own idea of moral? The concept of moral is vague and disputed one. In the end one is left alone with her choices. The exhibition welcomes you to step in the shoes of an anonymous other revealing his evil thoughts and deeds.
NYTE is an artist’s association from Pori. The association runs an alternative art space Gallery 3H+K. This exhibition is an exchange with the “Vieras näköpiirissä” exhibition, curated by XL Art Space and currently on view at Gallery 3H+K.
The stories are mainly in Finnish.
The artists: Juho Hakala, Sari Hiltunen, Toni Lehtola, Juuso Leppälä, Markus Luiro, Hanna Luukkonen, Laura Myllykangas, Aino Mäntynen, Henna Tyrväinen, Jenni Uusitalo 
For more info: Laura Myllykangas, t. 044 2809699 / lauramyllykangas (at) hotmail.com

- - -

NYTE ry: Kuuntele / Listen

12.7. – 9.8.2014

XL Art Space, Vuorikatu 22, 00100 Helsinki 

Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.

Avajaiset perjantaina 11.7.2014 klo 18–20. Tervetuloa, välkommen! / Opening on Friday 11.7. at 18–20. Welcome! 

Fb event: www.facebook.com/events/518255188302437/

- - -

Näyttely koostuu moraalia koskevista pienistä tarinoista. Jokainen on tehnyt joskus väärin, vastoin vallitsevia käsityksiä hyvästä ja oikeasta tavasta olla ja käyttäytyä. Onko tekojen vääryyden määrittäjä laki, uskonto vai subjektiivinen oikeuskäsitys. Milloin teko on moraalinen? Määrittääkö omatuntoa yleinen paheksunta tai pelko rangaistuksesta enemmän kuin yksilön oma moraalikäsitys? Moraali on aina häilyvä ja lait muuttuvat, ja lopulta jokainen on yksin valintojensa kanssa. Näyttelyssä vieras voi asettua anonyymin toisen asemaan ja kuulla tämän paljastavan pahat tekonsa. 

NYTE ry on porilainen taiteilijaseura, jonka keskus on Galleria 3H+K. Näyttely on toteutettu vaihtonäyttelynä yhteistyössä XL Art Spacen kanssa Poriin kuratoidun Vieras näköpiirissä -näyttelyn sekä NYTEn Kuuntele -näyttelyn muodossa.

Taiteilijat: Juho Hakala, Sari Hiltunen, Toni Lehtola, Juuso Leppälä, Markus Luiro, Hanna Luukkonen, Laura Myllykangas, Aino Mäntynen, Henna Tyrväinen, Jenni Uusitalo 

Kertomukset ovat pääasiallisesti suomeksi. NYTE ry kiittää sielunsa sopukat avanneita ihmisiä. 

Lisätietoa: Laura Myllykangas, p. 044 2809699 / lauramyllykangas (at) hotmail.com

//

NYTE presents: Kuuntele / Listen

The exhibition consists of little stories concerning morality. Everyone has done something wrong, something against prevailing conceptions of good or moral way of behaving. What defines the goodness of the deed? Is it by law, religion or one’s own subjective idea of morality? When is an act considered to be a moral one? Is consciousness defined by general reprehension or fear of consequences more than one’s own idea of moral? The concept of moral is vague and disputed one. In the end one is left alone with her choices. The exhibition welcomes you to step in the shoes of an anonymous other revealing his evil thoughts and deeds.

NYTE is an artist’s association from Pori. The association runs an alternative art space Gallery 3H+K. This exhibition is an exchange with the “Vieras näköpiirissä” exhibition, curated by XL Art Space and currently on view at Gallery 3H+K.

The stories are mainly in Finnish.

The artists: Juho Hakala, Sari Hiltunen, Toni Lehtola, Juuso Leppälä, Markus Luiro, Hanna Luukkonen, Laura Myllykangas, Aino Mäntynen, Henna Tyrväinen, Jenni Uusitalo 

For more info: Laura Myllykangas, t. 044 2809699 / lauramyllykangas (at) hotmail.com

- - -

(Source: xlartspace)

Paula Lehtonen: Grid Show
14.6. – 5.7.2014
XL Art Space, Vuorikatu 22, Helsinki
Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.
Avajaiset perjantaina 13.6.2014 klo 18–20. Tervetuloa, välkommen! / Opening on Friday 13.6. at 18–20. Welcome!
Fb event: www.facebook.com/events/455027281300739/
- - -
Kun paperille piirretään perspektiiviopin mukainen kuva tilasta, oppineet aivot osaavat tulkita kuvallisen esityksen tilaksi, mutta kukaan ei kuitenkaan yritä astua kuvaan.
XL Art Spacessa on esillä peileistä ja videoprojisoinnista koostuva tilallinen installaatio, jonka lähtökohtana on gallerian lattiassa oleva shakkiruutulaatoitus ja tilan/todellisuuden hahmottamisen visuaaliset mekanismit. Shakkiruutukuviota, gridiä, käytetään mm. perspektiiviopissa ja tietokonegrafiikoissa tilallisen esityksen tekemiseksi. Näyttely pohtii tilan esittämisen tapoja kokemuksellisessa tilassa.
Paula Lehtonen (s. 1983, Kemi) on helsinkiläinen mediataiteilija, joka on varttuessaan alkanut tulkita aiemmin psykedeelisinä tuntuneet asiat visuaalisen havaintokyvyn puutteiksi. Kaikki mystisyys katoaa ja muuttuu prosessoiduksi tiedoksi, kun kuvataiteilija perehtyy kuvan keinoihin. Lehtosen teokset tutkivat usein todellisuuskäsityksen suhteellisuutta ja digimaailmassa syntyneitä estetiikan muotoja. Teoksille on ominaista huumori ja graafisuus, jotka esiintyvät kokonaisvaltaisissa teoksissa. Lehtonen on opiskellut Tampereen ammattikorkeakoulussa kuvataidetta ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Media Labissa. Lehtonen nauttii myös itsestään kolmannessa persoonassa kirjoittamisesta. 
//
When an image of a space is drawn on a paper according to perspective theory, an educated brain can interpret the image as a representation of a space, but no one tries to step into the image.
XL Art Space presents a spatial installation consisting of mirrors and a video projection. The show is based on the black-and-white grid pattern of the floor of the space, and the visual mechanisms of perceiving space / reality. The chessboard pattern, the grid, is used in perspective theory and computer graphics to make spatial presentations. The exhibition ponders on the ways of representing space in an experiential space.
Paula Lehtonen (b. 1983, Kemi) is a media artist based in Helsinki. As she has grown up, she has started to interpret things that previously felt psychedelic, as deficiencies of visual perception. All mysticism disappears and turns into processed information, when a visual artist becomes familiar with the means of images. The works of Lehtonen often explore the relativity of the concept of reality and forms of aesthetics born in the digital world. Humour and graphical qualities are characteristic to her comprehensive works. Lehtonen has studied fine arts at the Tampere University of Applied Sciences, and at the Media Lab of Aalto University’s School of Arts, Design and Architecture. Lehtonen also enjoys writing about herself in the third sense.
- - -
www.paulalehtonen.net

http://xlartspace.tumblr.com
- - -

Paula Lehtonen: Grid Show

14.6. – 5.7.2014

XL Art Space, Vuorikatu 22, Helsinki

Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.

Avajaiset perjantaina 13.6.2014 klo 18–20. Tervetuloa, välkommen! / Opening on Friday 13.6. at 18–20. Welcome!

Fb event: www.facebook.com/events/455027281300739/

- - -

Kun paperille piirretään perspektiiviopin mukainen kuva tilasta, oppineet aivot osaavat tulkita kuvallisen esityksen tilaksi, mutta kukaan ei kuitenkaan yritä astua kuvaan.

XL Art Spacessa on esillä peileistä ja videoprojisoinnista koostuva tilallinen installaatio, jonka lähtökohtana on gallerian lattiassa oleva shakkiruutulaatoitus ja tilan/todellisuuden hahmottamisen visuaaliset mekanismit. Shakkiruutukuviota, gridiä, käytetään mm. perspektiiviopissa ja tietokonegrafiikoissa tilallisen esityksen tekemiseksi. Näyttely pohtii tilan esittämisen tapoja kokemuksellisessa tilassa.

Paula Lehtonen (s. 1983, Kemi) on helsinkiläinen mediataiteilija, joka on varttuessaan alkanut tulkita aiemmin psykedeelisinä tuntuneet asiat visuaalisen havaintokyvyn puutteiksi. Kaikki mystisyys katoaa ja muuttuu prosessoiduksi tiedoksi, kun kuvataiteilija perehtyy kuvan keinoihin. Lehtosen teokset tutkivat usein todellisuuskäsityksen suhteellisuutta ja digimaailmassa syntyneitä estetiikan muotoja. Teoksille on ominaista huumori ja graafisuus, jotka esiintyvät kokonaisvaltaisissa teoksissa. Lehtonen on opiskellut Tampereen ammattikorkeakoulussa kuvataidetta ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Media Labissa. Lehtonen nauttii myös itsestään kolmannessa persoonassa kirjoittamisesta. 

//

When an image of a space is drawn on a paper according to perspective theory, an educated brain can interpret the image as a representation of a space, but no one tries to step into the image.

XL Art Space presents a spatial installation consisting of mirrors and a video projection. The show is based on the black-and-white grid pattern of the floor of the space, and the visual mechanisms of perceiving space / reality. The chessboard pattern, the grid, is used in perspective theory and computer graphics to make spatial presentations. The exhibition ponders on the ways of representing space in an experiential space.

Paula Lehtonen (b. 1983, Kemi) is a media artist based in Helsinki. As she has grown up, she has started to interpret things that previously felt psychedelic, as deficiencies of visual perception. All mysticism disappears and turns into processed information, when a visual artist becomes familiar with the means of images. The works of Lehtonen often explore the relativity of the concept of reality and forms of aesthetics born in the digital world. Humour and graphical qualities are characteristic to her comprehensive works. Lehtonen has studied fine arts at the Tampere University of Applied Sciences, and at the Media Lab of Aalto University’s School of Arts, Design and Architecture. Lehtonen also enjoys writing about herself in the third sense.

- - -

www.paulalehtonen.net

http://xlartspace.tumblr.com

- - -

Teresita Fernández, Night Writing (Hero and Leander), 2011.

Teresita Fernández, Night Writing (Hero and Leander), 2011.

(Source: artruby)

Aleksi Wildhagen: Calamari-turisti
Residenssi XL Art Spacessa + toimintaa kaupungilla, 27.5.–7.6.2014Päättäjäiset / esitys Hakaniemen metroasemalla lauantaina 7.6. klo 17:00–17:50. Tervetuloa, välkommen!//Residency at XL Art Space + actions around the city, 27.5.–7.6.2014Finissage / presentation at Hakaniemi metro station on Saturday 7.6. at 17:00–17:50. Welcome!

Fb event: www.facebook.com/events/253213688197128/
- - -XL Art Space, Vuorikatu 22, HelsinkiAvoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.- - -Calamari-turisti20.5.2014Mistä alkaa matka.Naapurimme kuoli tänään. Näin ambulanssin kun menin kaupunkiin puoliltapäivin. Illalla menin tarkistamaan tilanteen. Hän ei ollut kovin vanha, varmasti seitsemissäkymmenissä. Sanoivat, että hänelle oli tullut kipua kaulan alueelle. Sanoivat, että hän oli huutanut puutarhasta. Kuulin huudon mutta en ymmärtänyt ääntä enkä mistä se tuli, enkä myöskään tarkistanut. Ehkä olisin voinut auttaa. Hän kuoli harvinaisen kauniina päivänä. Illalla otin valokuvan portailta.22.5.2014Milloin alkaa aika.Olen turisti omassa kaupungissani, en ole kotona. Käänteinen luokkaretki, tuomittu epäonnistumaan. Tästä tulee hyvä. Eirasta Kallioon. Kaksitoista päivää kadulla. Hitaasti tanssin läpi kaupungin ja merkitsen piirustuksin ja muistiinpanoin. Joka päivä esitellään ja dokumentoidaan. Kukaan ei tiedä tarkalleen missä olen. Olen täällä. Paikalla, kokeillen paikkaa. Paperi on peilini, liitu sieluni. Hakaniemen metroasema, lauantai 7.6.2014 klo 17:00. Tervetuloa.***Calamari-turisti20.5.2014Hvor begynner reisen. Naboen vår døde i dag. Jeg så ambulansen da jeg dro inn til byen i tolvtiden. I kveld gikk jeg over for å sjekke. Hun var ikke veldig gammel, sikkert i midten av syttiårene. De sa hun hadde fått et illebefinnende, smerter i halsregionen. De sa hun hadde ropt fra hagen. Jeg hørte henne og forstod ikke lyden eller hvor den kom fra, sjekket ikke heller. Kanskje jeg kunne ha hjulpet. Hun døde på en usedvanlig vakker dag. Jeg tok et bilde fra trappen i kveld.22.5.2014 Når begynner tiden.Jeg er turist i egen by, jeg er ikke hjemme. En reversert klassereise, dømt til å mislykkes. Det må bli bra. Eira til Kallio. Tolv dager på gaten. Langsomt danser jeg gjennom byen og noterer med tegning og tekst. Hver dag presenteres og dokumenteres. Ingen vet hvor jeg er. Jeg er her. På stedet, prøver stedet. Arket er mitt speil, fettstiften min sjel. Hakaniemi metrostasjon, lørdag 7.6.2014 klokken 17:00. Velkommen. ***Calamari-turisti20.5.2014Where does the journey begin.Our neighbour died today. I saw the ambulance when I went into town around noon. Tonight I went over to check. She was not very old, probably in her mid-seventies. They said she had got a pain in her throat region. They said she had screamed from her garden. I heard her but I did not understand the sound or where it came from, did not even check. Perhaps I could have helped. She died on an unusually beautiful day. In the evening I took a picture standing on the stairs.22.5.2014 Where does time begin.I’m a tourist in my own town, I’m not at home. A reversed class journey, bound to fail. This will be good. From Eira to Kallio. Twelve days on the street. Slowly I dance through the city and make markings with drawings and notes. Every day is presented and documented. Nobody knows my exact location. I am here. On site, testing the site. The sheet of paper is my mirror, the crayon my soul.Hakaniemi metro station, Saturday 7.6.2014 at 17:00. Welcome.- - -Projektia on tukenut / Prosjektet er støttet av / The project is supported by:Norden – Kulturkontakt Nord- - -

Aleksi Wildhagen: Calamari-turisti


Residenssi XL Art Spacessa + toimintaa kaupungilla, 27.5.–7.6.2014

Päättäjäiset / esitys Hakaniemen metroasemalla lauantaina 7.6. klo 17:00–17:50. Tervetuloa, välkommen!

//

Residency at XL Art Space + actions around the city, 27.5.–7.6.2014

Finissage / presentation at Hakaniemi metro station on Saturday 7.6. at 17:00–17:50. Welcome!

Fb event: www.facebook.com/events/253213688197128/

- - -

XL Art Space, Vuorikatu 22, Helsinki

Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.

- - -

Calamari-turisti

20.5.2014

Mistä alkaa matka.
Naapurimme kuoli tänään. Näin ambulanssin kun menin kaupunkiin puoliltapäivin. Illalla menin tarkistamaan tilanteen. Hän ei ollut kovin vanha, varmasti seitsemissäkymmenissä. Sanoivat, että hänelle oli tullut kipua kaulan alueelle. Sanoivat, että hän oli huutanut puutarhasta. Kuulin huudon mutta en ymmärtänyt ääntä enkä mistä se tuli, enkä myöskään tarkistanut. Ehkä olisin voinut auttaa. Hän kuoli harvinaisen kauniina päivänä. Illalla otin valokuvan portailta.

22.5.2014

Milloin alkaa aika.
Olen turisti omassa kaupungissani, en ole kotona. Käänteinen luokkaretki, tuomittu epäonnistumaan. Tästä tulee hyvä. Eirasta Kallioon. Kaksitoista päivää kadulla. Hitaasti tanssin läpi kaupungin ja merkitsen piirustuksin ja muistiinpanoin. Joka päivä esitellään ja dokumentoidaan. Kukaan ei tiedä tarkalleen missä olen. Olen täällä. Paikalla, kokeillen paikkaa. Paperi on peilini, liitu sieluni. 


Hakaniemen metroasema, lauantai 7.6.2014 klo 17:00. Tervetuloa.

***

Calamari-turisti

20.5.2014

Hvor begynner reisen. 
Naboen vår døde i dag. Jeg så ambulansen da jeg dro inn til byen i tolvtiden. I kveld gikk jeg over for å sjekke. Hun var ikke veldig gammel, sikkert i midten av syttiårene. De sa hun hadde fått et illebefinnende, smerter i halsregionen. De sa hun hadde ropt fra hagen. Jeg hørte henne og forstod ikke lyden eller hvor den kom fra, sjekket ikke heller. Kanskje jeg kunne ha hjulpet. Hun døde på en usedvanlig vakker dag. Jeg tok et bilde fra trappen i kveld.

22.5.2014 

Når begynner tiden.
Jeg er turist i egen by, jeg er ikke hjemme. En reversert klassereise, dømt til å mislykkes. Det må bli bra. Eira til Kallio. Tolv dager på gaten. Langsomt danser jeg gjennom byen og noterer med tegning og tekst. Hver dag presenteres og dokumenteres. Ingen vet hvor jeg er. Jeg er her. På stedet, prøver stedet. Arket er mitt speil, fettstiften min sjel. 


Hakaniemi metrostasjon, lørdag 7.6.2014 klokken 17:00. Velkommen. 

***

Calamari-turisti

20.5.2014

Where does the journey begin.
Our neighbour died today. I saw the ambulance when I went into town around noon. Tonight I went over to check. She was not very old, probably in her mid-seventies. They said she had got a pain in her throat region. They said she had screamed from her garden. I heard her but I did not understand the sound or where it came from, did not even check. Perhaps I could have helped. She died on an unusually beautiful day. In the evening I took a picture standing on the stairs.

22.5.2014 

Where does time begin.
I’m a tourist in my own town, I’m not at home. A reversed class journey, bound to fail. This will be good. From Eira to Kallio. Twelve days on the street. Slowly I dance through the city and make markings with drawings and notes. Every day is presented and documented. Nobody knows my exact location. I am here. On site, testing the site. The sheet of paper is my mirror, the crayon my soul.


Hakaniemi metro station, Saturday 7.6.2014 at 17:00. Welcome.

- - -

Projektia on tukenut / Prosjektet er støttet av / The project is supported by:
Norden – Kulturkontakt Nord

- - -

(Source: xlartspace)

SAMI PARONEN: BUILD
14.5.–24.5.2014 
XL Art Space, Vuorikatu 22, Helsinki
Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.
Avajaiset perjantaina 16.5.2014 klo 18–20. Tervetuloa, välkommen! / Opening on Friday May 16 at 18–20. Welcome!
Fb event: www.facebook.com/events/252823488256449/

Build, building, build up, build and rebuild, build and build and build more, build and destroy, build underground, build in space, no-build zone, diy build, build a park, build in one’s mind
…

Build on installaatioita ja veistoksia. Build:in teoksissa käytettyjä materiaaleja nähdään tavallisimmin urbaanissa infrastruktuurissa erilaisissa rakennuksissa ja rakenteissa. Build:issa rakenteiden materiaalit ovat joko raaka-aineen muodossa, käytön ja kulutuksen jälkeen hylättyinä löydettyinä, muokkauksen ja muotoilun lopputuloksena tai edellä mainittujen välimuotona.
Teokset käsittelevät luonnon ja ihmisen suhdetta; ihmisen taipumusta haluta rakentaa ja luoda ympärilleen aina vaan toimivampi ja parempi elinympäristö. Tämä on jatkuvaa onnistumisen ja epäonnistumisen vuorottelua. Build myös toteaa, että ihminen pitää leikkimisestä.
Parosen työskentely perustuu pääosin veistoksiin ja installaatioihin, joissa hän käsittelee rakenteellisuutta ja ihmisen suhdetta tuottamaansa materiaa, ympäristöä ja luontoa kohtaan. Teokset ovat puhtaita tai muokattuja löytöjä tai suunniteltuja. 

Sami Paronen (s. 1981) on opiskellut muotoilua Turun AMK:n Taideakatemiassa ja itseopiskellut taiteen ja suunnittelun välimaastossa. Hän on osallistunut muutamaan ryhmänäyttelyyn ja tämä on hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä. 
//
Build consists of installations and sculptures. The materials used in Build are usually seen in urban infrastructure in different buildings and structures. In Build, the materials are either in the form of raw material, abandoned and found after use and consumption, or as results of modification and design – or as some sort of intermediate.
The works deal with the relationship between nature and human; the human tendency to build and create an increasingly functional and better living environment. It is a continuous alternation of success and failure. Build also points out that humans like to play.
Paronen’s work is mostly based on sculptures and installations, in which he explores structurality and the human relationship with produced materia, the environment and nature. His works are pure or modified found objects or designed.

Sami Paronen (b. 1981) has studied design at the Turku Arts Academy and is self-taught in the grounds between art and design. He has participated in a few group shows and this is his first solo exhibition.

- - -

SAMI PARONEN: BUILD

14.5.–24.5.2014 

XL Art Space, Vuorikatu 22, Helsinki

Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.

Avajaiset perjantaina 16.5.2014 klo 18–20. Tervetuloa, välkommen! / Opening on Friday May 16 at 18–20. Welcome!

Fb event: www.facebook.com/events/252823488256449/

Build, building, build up, build and rebuild, build and build and build more, build and destroy, build underground, build in space, no-build zone, diy build, build a park, build in one’s mind

Build on installaatioita ja veistoksia. Build:in teoksissa käytettyjä materiaaleja nähdään tavallisimmin urbaanissa infrastruktuurissa erilaisissa rakennuksissa ja rakenteissa. Build:issa rakenteiden materiaalit ovat joko raaka-aineen muodossa, käytön ja kulutuksen jälkeen hylättyinä löydettyinä, muokkauksen ja muotoilun lopputuloksena tai edellä mainittujen välimuotona.

Teokset käsittelevät luonnon ja ihmisen suhdetta; ihmisen taipumusta haluta rakentaa ja luoda ympärilleen aina vaan toimivampi ja parempi elinympäristö. Tämä on jatkuvaa onnistumisen ja epäonnistumisen vuorottelua. Build myös toteaa, että ihminen pitää leikkimisestä.

Parosen työskentely perustuu pääosin veistoksiin ja installaatioihin, joissa hän käsittelee rakenteellisuutta ja ihmisen suhdetta tuottamaansa materiaa, ympäristöä ja luontoa kohtaan. Teokset ovat puhtaita tai muokattuja löytöjä tai suunniteltuja. 

Sami Paronen (s. 1981) on opiskellut muotoilua Turun AMK:n Taideakatemiassa ja itseopiskellut taiteen ja suunnittelun välimaastossa. Hän on osallistunut muutamaan ryhmänäyttelyyn ja tämä on hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä. 

//

Build consists of installations and sculptures. The materials used in Build are usually seen in urban infrastructure in different buildings and structures. In Build, the materials are either in the form of raw material, abandoned and found after use and consumption, or as results of modification and design – or as some sort of intermediate.

The works deal with the relationship between nature and human; the human tendency to build and create an increasingly functional and better living environment. It is a continuous alternation of success and failure. Build also points out that humans like to play.

Paronen’s work is mostly based on sculptures and installations, in which he explores structurality and the human relationship with produced materia, the environment and nature. His works are pure or modified found objects or designed.

Sami Paronen (b. 1981) has studied design at the Turku Arts Academy and is self-taught in the grounds between art and design. He has participated in a few group shows and this is his first solo exhibition.

- - -

(Source: xlartspace)

^- Image: Timo Vaittinen: Mmm…Lasagna, 2013, Acrylic, ink and enamel on board -

Cosmogramma @ Galería Blanca Soto Arte, Madrid

5.4.–16.5.2014

Exposición de Samppa Törmälehto, Ilari Hautamäki & Timo Vaittinen. Comisariado por Toni Ledentsa.
/ Exhibition of Samppa Törmälehto, Ilari Hautamäki & Timo Vaittinen. Curated by Toni Ledentsa.

- Parte de A3bandas / Part of A3bandas -

Fb event: www.facebook.com/events/275390592636248/

Galería Blanca Soto Arte, C/ Almadén 13, 28014 Madrid

T: +34 914 02 33 98 / E: galeria (at) galeriablancasoto.com

Horario: Martes–viernes: 11:00–14:00 / 17:00–20:00. Sábado: 12:00–17:00.
/ Open: Tuesday–Friday: 11:00–14:00 / 17:00–20:00. Saturday: 12:00–17:00.

- - -

Cosmogramma

Cosmogramma es una exposición de temática libre comisariada por Toni Ledentsa (Finlandia) en la que el álbum del mismo título del músico y productor norteamericano Flying Lotus sirve como fuente de inspiración y banda sonora conceptual de la exposición.

Ledentsa ha encontrado en este álbum el elemento perfecto de cohesión entre las obras de los tres artistas finlandeses que presenta. Samppa Törmälehto, Ilari Hautamäki y Timo Vaittinen comparten los mismos temas y consiguen crear una atmósfera similar gracias al juego e interconexión realizada entre estilos y formas de expresión artísticas muy dispares, (el árido punk, el cómic, los videojuegos y la psicodelia). En sus obras los matices distópicos son tratados con humor, colores brillantes y una mentalidad de ciencia ficción espiritual.

- Por más información: www.a3bandas.org/es/exposicion/cosmogramma/

//

Cosmogramma is a loosely thematic exhibition of three Finnish artists showcasing new paintings. The title is a reference to the Flying Lotus album of the same name. As they share similar atmospheres and themes, the album serves as the perfect foundation and conceptual soundtrack for the exhibition. The three artists embrace dystopian undertones with humour, bright colours, and a spiritual sci-fi mentality. The exhibition becomes a playful mixture of gritty punk, comics, video games, and psychedelia.

- For more information: www.a3bandas.org/en/exposicion/cosmogramma/

- - -

A3bandas tiene como uno de sus principales fines romper la barrera virtual que las galerías de arte encuentren habitualmente con el público interesado en el arte contemporáneo, habituado a visitar museos y centros de arte pero no siempre galerías. Estas visitas guiadas incentivan un primer acercamiento al mundo galerístico y tratan de promover una imagen de apertura de estos espacios. Es necesario inscribirse en la siguiente dirección electrónica: www.a3bandas.org/es/recorridos/


- - -

^- Image: Timo Vaittinen: Mmm…Lasagna, 2013, Acrylic, ink and enamel on board -

Cosmogramma @ Galería Blanca Soto Arte, Madrid

5.4.–16.5.2014

Exposición de Samppa Törmälehto, Ilari Hautamäki & Timo VaittinenComisariado por Toni Ledentsa.

/ Exhibition of Samppa Törmälehto, Ilari Hautamäki & Timo VaittinenCurated by Toni Ledentsa.

- Parte de A3bandas / Part of A3bandas -

Fb event: www.facebook.com/events/275390592636248/

Galería Blanca Soto Arte, C/ Almadén 13, 28014 Madrid

T: +34 914 02 33 98 / E: galeria (at) galeriablancasoto.com

Horario: Martes–viernes: 11:00–14:00 / 17:00–20:00. Sábado: 12:00–17:00.

/ Open: Tuesday–Friday: 11:00–14:00 / 17:00–20:00. Saturday: 12:00–17:00.

- - -

Cosmogramma

Cosmogramma es una exposición de temática libre comisariada por Toni Ledentsa (Finlandia) en la que el álbum del mismo título del músico y productor norteamericano Flying Lotus sirve como fuente de inspiración y banda sonora conceptual de la exposición.

Ledentsa ha encontrado en este álbum el elemento perfecto de cohesión entre las obras de los tres artistas finlandeses que presenta. Samppa Törmälehto, Ilari Hautamäki y Timo Vaittinen comparten los mismos temas y consiguen crear una atmósfera similar gracias al juego e interconexión realizada entre estilos y formas de expresión artísticas muy dispares, (el árido punk, el cómic, los videojuegos y la psicodelia). En sus obras los matices distópicos son tratados con humor, colores brillantes y una mentalidad de ciencia ficción espiritual.

- Por más información: www.a3bandas.org/es/exposicion/cosmogramma/

//

Cosmogramma is a loosely thematic exhibition of three Finnish artists showcasing new paintings. The title is a reference to the Flying Lotus album of the same name. As they share similar atmospheres and themes, the album serves as the perfect foundation and conceptual soundtrack for the exhibition. The three artists embrace dystopian undertones with humour, bright colours, and a spiritual sci-fi mentality. The exhibition becomes a playful mixture of gritty punk, comics, video games, and psychedelia.

- For more information: www.a3bandas.org/en/exposicion/cosmogramma/

- - -

A3bandas tiene como uno de sus principales fines romper la barrera virtual que las galerías de arte encuentren habitualmente con el público interesado en el arte contemporáneo, habituado a visitar museos y centros de arte pero no siempre galerías. Estas visitas guiadas incentivan un primer acercamiento al mundo galerístico y tratan de promover una imagen de apertura de estos espacios. Es necesario inscribirse en la siguiente dirección electrónica: www.a3bandas.org/es/recorridos/

- - -

TEHONRAKENTAJAT
5.4. – 26.4.2014
XL Art Space, Vuorikatu 22, Helsinki Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18. Avajaiset perjantaina 4.4. klo 18–21. Tervetuloa, välkommen! / Opening on Friday 4.4. at 18–21. Welcome!
Fb event: www.facebook.com/events/1386355951643312/
- - -
TEHONRAKENTAJAT
Tehonrakentajat on vuonna 2012 perustettu kuuden nuoren kuvataiteilijan (Heidi Hemmilä, Matti Hyvönen, Laura Impola, Laura Laukkanen, Fanni Maliniemi, Ismo Torvinen) kollektiivi. Ryhmä sekoittaa teoksissaan toisiinsa mainosten, hyvinvointioppaiden ja talousmaailman tehokkuuspuhetta sekä niihin liittyvää kuvastoa. 
XL Art Spacessa Tehonrakentajat esittää jatkuvan nousun ja laskun simulaation. Teos tarjoaa mahdollisuuden kokea yhteiskunnallisen suhdannevaihtelun kokonaisvaltaisena elämyksenä. Uudessa tehoinstallaatiossa voit astua hyvinvoinnin nousuhuumasta suoraan laskuhumalaan. Depression pohja voi kääntyä juuri Sinun työpanoksellasi.  Tehonrakentajat-simulaatio paljastaa, millaisia psykofyysisia tuntemuksia suorittamiseen liittyy. Miltä tuntuu suoritusvimma? Teoksen suunnittelemista ovat inspiroineet arjen ähkykulttuurin tilat: kuntosalit, autotallit ja sisustuskodit.
Teos sisältää osallistavaa toimintaa. Seuraa ohjeita screeniltä.  //
Power Builders (‘Tehonrakentajat’ in Finnish) is an art collective founded in 2012. The collective is in search of total efficiency. They use imagery of effectiveness, activity and power found in advertisements and self-help guides. As a result they create visual and textual puns intertwining private and public spheres. Their thematic range varies from expansion to recession and from crisis to recovery. 
The new Power Builders installation presents the simulation of ultimate effectiveness. 2 in 1! You can experience your personal peak of performance and total loss of momentum at the same instance.
Please help yourself, have a seat and experience the total cycle of effectiveness. You can control the installation with changes in the pedal force. Follow the instructions on the screen.
-
www.tehonrakentajat.fi
http://xlartspace.tumblr.com

- - -

TEHONRAKENTAJAT

5.4. – 26.4.2014

XL Art Space, Vuorikatu 22, Helsinki

Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.

Avajaiset perjantaina 4.4. klo 18–21. Tervetuloa, välkommen!
/ Opening on Friday 4.4. at 18–21. Welcome!

Fb event: www.facebook.com/events/1386355951643312/

- - -

TEHONRAKENTAJAT

Tehonrakentajat on vuonna 2012 perustettu kuuden nuoren kuvataiteilijan (Heidi Hemmilä, Matti Hyvönen, Laura Impola, Laura Laukkanen, Fanni Maliniemi, Ismo Torvinen) kollektiivi. Ryhmä sekoittaa teoksissaan toisiinsa mainosten, hyvinvointioppaiden ja talousmaailman tehokkuuspuhetta sekä niihin liittyvää kuvastoa. 

XL Art Spacessa Tehonrakentajat esittää jatkuvan nousun ja laskun simulaation. Teos tarjoaa mahdollisuuden kokea yhteiskunnallisen suhdannevaihtelun kokonaisvaltaisena elämyksenä. Uudessa tehoinstallaatiossa voit astua hyvinvoinnin nousuhuumasta suoraan laskuhumalaan. Depression pohja voi kääntyä juuri Sinun työpanoksellasi.

Tehonrakentajat-simulaatio paljastaa, millaisia psykofyysisia tuntemuksia suorittamiseen liittyy. Miltä tuntuu suoritusvimma? Teoksen suunnittelemista ovat inspiroineet arjen ähkykulttuurin tilat: kuntosalit, autotallit ja sisustuskodit.

Teos sisältää osallistavaa toimintaa. Seuraa ohjeita screeniltä.

//

Power Builders (‘Tehonrakentajat’ in Finnish) is an art collective founded in 2012. The collective is in search of total efficiency. They use imagery of effectiveness, activity and power found in advertisements and self-help guides. As a result they create visual and textual puns intertwining private and public spheres. Their thematic range varies from expansion to recession and from crisis to recovery. 

The new Power Builders installation presents the simulation of ultimate effectiveness. 2 in 1! You can experience your personal peak of performance and total loss of momentum at the same instance.

Please help yourself, have a seat and experience the total cycle of effectiveness. You can control the installation with changes in the pedal force. Follow the instructions on the screen.

-

www.tehonrakentajat.fi

http://xlartspace.tumblr.com

- - -

Jon Hopkins – Vessel (Four Tet Remix)

Mesmerizing music video. Directed by Bison (2013).

NIGHTNIGHT by DEDDY